C-kullen foton och video


7 veckor gamla5 veckor gamla


3 veckor gamla1 vecka gamla

fullsizeoutput_615+7eBe++QQ5aEVyswoF+FRwIZcKKJj8SsmIntQTuYXDgwZch+B3mgSqOfZOyboJvV8w

© Sjöfjärilens Kennel 2019