Sjöfjärilens Viljan 

viljan18

FaderSUCH DKUCH NUCH Denemore Noble Perfection
Moder
Sjöfjärilens Zillah 
Född
2004-05-04  AVLIDEN
Vikt: 4 kg 
Ögon: 

PL: ua 050805
Meriter: 
Ägare: 
Katarina Rosander, Waxholm© Sjöfjärilens Kennel 2020